Motorcyklar i kulturen

 

Motorcyklar har alltid varit omgärdade av en särskild kultur. Många lockas av den frihetskänsla som det innebär att färdas fort och känna luften mot huden. Att färdas på motorcykel tycker de flesta är mycket mer stimulerande än att åka bil. Detta är en av anledningarna till att de används trots de uppenbara nackdelarna det innebär med en motorcykel att man inte kan färdas särskilt många på den och att man inte kan packa med sig särskilt mycket.

Motorcyklar har varit någon som gång på gång använts i filmer och i TV-serier då man till exempel ska presentera karaktärer som är häftiga och rebelliska. Ett av de nyare exemplen på detta är TV-serien Sons of Anarchy som följer ett kriminellt motorcykelgäng i Sons of Anarchy. Motorcyklister framställs även ofta just som kriminella i kulturen vilket är en av anledningarna till att människor i allmänhet tittar snett på motorcykelgäng. Man ska dock komma ihåg att de allra flesta MC-gäng är laglydiga.