Motorcyklar och säkerhet

 

Naturligt nog är man som förare av en motorcykel mycket mer osäker än vad man är som bilförare. Anledningen till detta är ganska uppenbar. Fordonet är mycket lättare i förhållande till bilar, och man sitter inte omgärdad av någonting förutom sina kläder. Eftersom de flesta motorcyklar har två hjul så finns det även en risk att man tappar balansen och helt enkelt ramlar, vilket inte riktigt kan ske på samma sätt med bilar och andra liknande fordon.

Det finns alltså två problem när det kommer till säkerheten. Dels är det lättare att som motorcyklist råka ut för olyckor, och när man väl råkar ut för olyckor är risken för skador mycket högre. En vanlig orsak till att motorcyklister skadas är att bilåkare gör fel i trafiken, man kan alltså heller inte vara helt säker för att man är en duktig motorcykelförare. Motorcyklister kör också i högre utsträckning på osäkra vägar så som smala landsvägar eftersom man ofta vill uppleva naturen samtidigt som man åker snarare än att ta sig från en plats till en annan.

Det är därför viktigt att man som motorcyklist alltid använder sig av all säkerhetsutrustning, och gärna mer än den som är lagstadgad.